Privacy verklaring

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens heeft u toegang tot de persoonsgegevens die wij over u verzamelen en het recht deze eventueel te wijzigen zoals bepaald hieronder, alsmede het recht het Register van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in te zien (website CBPL).


Wij zijn begaan met uw online privacy en weet dat u daar ook belang aan hecht. Daarom doen wij al het mogelijke om uw privacy te respecteren. Wij verzamelen enkel persoonsgegevens (zoals voornaam, familienaam, adres, e-mail) wanneer deze gegevens ons door u persoonlijk werden toegezonden. Deze gegevens worden gebruikt om u de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren.


Alle door u verstrekte antwoorden op vragenlijsten zal enkel voor marktonderzoeksdoeleinden gebruikt worden. Persoonsgegevens, daarentegen, zullen nooit in het bezit komen van onze klanten. Met andere woorden: als panellid neemt u steeds anoniem deel aan onze onderzoeken. Verder dragen wij een respectvolle benadering van onze panelleden hoog in het vaandel. Daarnaast zijn onze databestanden streng beveiligd om misbruik tegen te gaan.

Als uw persoonlijke gegevens gewijzigd moeten worden, kan u dit vrij en kosteloos doen:

  • via het formulier op onze website (http://www.haystack-international.com/panel --> “wijzig je gegevens”)
  • telefonisch op 016/62.11.58
Ook als u verwijderd wil worden uit ons panel, kan u de hiervoor vernoemde stappen volgen.

Wij behouden ons het recht voor om uw persoonlijke gegevens enkel te gebruiken of openbaar te maken:

  • wanneer de wet dit vereist;
  • wanneer dit noodzakelijk is om uw verzoeken in te willigen;
  • om mee te werken aan een gerechtelijke procedure;
  • omwille van een zaak die de openbare orde aanbelangt.


Heb je haystack in het nieuws gezien?

Sinds 1 september vormen Rogil, het bedrijf achter smaaktest.be, en Keystone Network uit Strombeek-Bever samen haystack. Onze nieuwe naam verwijst naar de uitdaging om voor onze klanten de perfecte oplossing te vinden - de naald - temidden van een pak mogelijkheden - de hooiberg. Voor jullie verandert er verder niets, tenzij nog meer en ook andere soorten onderzoeken waaraan jullie kunnen deelnemen!


© 2013 haystack - Research Park Haasrode - Romeinsestraat 4 - 3001 Heverlee - Belgium